Best flash websites that has animation and sound.
Award winning flash websites that has animation and sound.an image

Nucleodur, Nucleosil, Nucleocel, Nucleogel

an image

Chiralpak, Chiralcel, Crownpak, Chiral AGP

an image

Halo 2.7µm

ACE
an image

HPLC a LC/MS kolóny ACE

an image

Kromasil Eternity, Kromasil, CelluCoat, AmyCoat

an image

Hypersil Gold, Hypersil BDS, HyPurity, Hypercarb, Aquasil, BetaBasic, BetaSil

an image

Inertsil, InertSustain, Titansphere, Bioptic

an image

SunShell, SunArmor, Sunniest, Sunrise

an image

XBridge, Atlantis, XTerra, Symmetry, SymmetryShield, Spherisorb, Nova-pak

an image

Ascentis, Discovery, Supelcosil, Supelcogel

an image

Chromolith, LichroCart, Purospher STAR, Superspher, Lichrospher, ZIC-HILIC, ChiraDex

an image

PLRP-S, Hi-Plex, PLgel, PLAquagel, EnviroPrep, PolarGel

an image

PerfectSil Target, PerfectSil, Orbit, PerfectChrom, AquaPerfect...

Cosmosil, Cosmogel

an image

Zorbax Eclipse, SB, Extend, Rx, Bonus RP, Poroshell, ChiraDex

Cogent, Cogent-Type C

an image

Asahipak, Rspak, kolóny pre IC, IEX, GPC a špeciálne aplikácie

an image

Hichrom, Hichrom PAH2, Partisil, Partisphere

an image

HPLC kolóny HxSil, PRP, HC

an image

TSK-Gel, kolóny pre špeciálne aplikácie (GFC, GPC, HILIC)

univerzálny systém HPLC predkolón

an image

HPLC kolóny radu Aminex

an image

Sepax, Carbomix, Proteomix, Antibodix

SGE
an image

HPLC kolóny a predkolóny ProteCol

an image

Epic, Chromegabond, Aquasep, GammaBond, Fluorosep

an image

Fortis – kolóny pre HPLC a UHPLC

an image

CAPCELL CORE, CAPCELL, Ceramospher, Proteonavi, PC HILIC, SUPERIOREX, SUCREBEAD

an image

CarboSep, ICSep, AminoSep

an image

Kolóny na báze ZrO2 - ZirChrom, DiamoBond

an image

Cadenza, Unison, Scherzo, Intrada

an image

Chirálne kolóny, RAM, IAM, ISRP, SPS

an image

Kolóny pre organickú a vodnú GPC

an image

Kolóny radu Ultron (Ultron ES-OVM, ES-Pepsin atď.)

an image

Rad HPLC kolón L-Column

an image

Partisil, Partisphere, MAX-1, TAC-1

an image

Primesep, Obelisc, Promix

an image

Polymérne kolóny Benson

an image

Develosil ODS-UG, RPAqueous, C30, Combi-RP

HPLC kolóny MACHEREY NAGEL

AZ Chrom s.r.o. dodáva kompletný sortiment HPLC kolón ako aj ďalšieho chromatografického (TLC, GC, SPE), spotrebného a filtračného materiálu nemeckej firmy Macheray Nagel (www.mn-net.com), ktorá patrí medzi tradičných a renomovaných výrobcov.

HPLC kolóny NUCLEOSHELL

Novinkou vo veľkej ponuke kvalitných HPLC kolón Macherey Nagel sú kolóny NUCLEOSHELL 2.7µm na báze "core-shell" technológie, kde častice sorbentu pozostávajú z neporézneho silikagélového jadra (1.7µm) a z poréznej vrstvy 0.5µm, vysledkom čoho majú častice Nucleoshell priemer 2.7µm.Kolóny NUCLEOSHELL sú dostupné v modifikáciách C18 a HILIC (PFP v blízkej budúcnosti) v rôznych dĺžkach 30mm, 50mm, 100mm, 150mm...) a rôznych priemeroch ID (2mm, 3mm, 4mm resp. 4.6mm). Podrobné technické informácie o kolónach Nucleoshell nájdete na www.hplc.sk/pdf/Macherey_Nagel/Nucleoshell.pdf

Nucleoshell RP18

kolóny  na báze „core-shell“ technológie, priemer časíc 2.7µm
určené pre RP-HPLC a LC/MS aplikácie vrátane separácií silne bazických látok
rozsah pH 1-11, viacnásobný endcapping, obsah uhlíka 7.5%
doporučené aplikácie: vývoj nových aplikácií, farmaceutiká (analgetiká, antidepresanty), herbicídy, imunosupresanty,
bazické látky, separácie pri vyššom pH atď.


Nucleoshell HILIC

kolóny  na báze „core-shell“ technológie, priemer časíc 2.7µm
HILIC (Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography)
rozsah pH 2-8.5, obsah uhlíka 1.3%, vhodné aj pre LC/MS
vhodné najmä pre reprodukovateľné separácie vysoko polárnych látok
doporučené aplikácie: hydrofilné látky, nukleozidy, oligonukleotidy, peptidy, vo vode rozpustné vitamíny,
aminokyseliny...

Brožúra s podrobným popisom kolón NUCLEOSHELL a príkladmi aplikácii je na www.hplc.sk/pdf/Macherey_Nagel/Nucleoshell.pdf.
Aplikačnú databázu Macherey Nagel s viac ako 3.000 aplikáciami (HPLC, GC, TLC, SPE) nájdete na: www.mn-net.com/apps.

Aktuálne ceny kolón NUCLEOSHELL získate na azetchrom@hplc.sk.


HPLC kolóny NUCLEODUR

an image

HPLC kolóny Nucleodur sú najnovšou generáciou ultračistého silkagélu vyrábaného syntetickou cestou. Častice sorbentu majú dokonalý sférický tvar, vysokú chemickú aj mechanickú odolnosť, vynikajúci endcapping a minimálny obsah nečistôt.
Kolóny NUCLEODUR sú dostupné s veľkosťou častíc 1.8µm, 3µm a 5µm (na požiadanie aj väčšie priemery častíc) v rôznych geometriách.

Aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.sk.


Nucleodur – prehľad dostupných modifikácií                                               Na stiahnutie: Nucleodur – prehľad dostupných modifikácií

Nucleodur Gravity C18 a C8

* kolóny určené pre náročné RP-HPLC a LC/MS aplikácie vrátane separácií silne bazických látok
* rozsah pH 1-11
* viacnásobný endcapping, obsah uhlíka 18% (Gravity C18) resp. 11% Gravity C8)
* doporučené aplikácie: vývoj nových aplikácií, farmaceutiká (analgetiká, antidepresanty), pesticídy, imunosupresanty, bazické     látky, separácie pri vyššom pH atď.

Nucleodur Isis C18

* polymérne viazané C18 skupiny, vyšší obsah uhlíka (20%)
* okrem hydrofóbnych interakcií sa uplatňujú aj sférické interakcie
* rozsah pH 1-10, vhodný aj pre LC/MS
* doporučené aplikácie: steroidy, v tuku rozpustné vitamíny, (o-,m-, p-) substituované aromáty

Nucleodur C18 Pyramide

* kolóny kompatibilné aj so 100% vodnou mobilnou fázou (hydrofilný endcapping)
* rozsah pH 1-9, obsah uhlíka 14%
* vhodný aj pre LC/MS
* doporučené aplikácie: organické kyseliny, bázy nukleových kyselín, analgetiká, vo vode rozpustné vitamíny, antibiotiká

Nucleodur Sphinx RP

* kolóny s unikátnou bifunkčnou modifikáciou C18 a fenyl
* rozsah pH 1-10, obsah uhlíka 15%
* vhodný aj pre LC/MS
* doporučené aplikácie: chinolinóny, sulfónamidy, xantíny, substituované aromáty


Nucleodur C18ec a C8ec

* kolóny pre rutinné RP-HPLC aplikácie
* kolóna prvého výberu – obrovské aplikačné použitie
* rozsah pH 1-9, obsah uhlíka 17.5% (C18ec) resp. 10.5% (C8ec)
* doporučené aplikácie: HPLC kolóny pre veľký počet RP-HPLC aplikácií (liečivá, pesticídy, vitamíny, fenolické zlúčeniny, aldehydy, ketóny...)

Nucleodur HILIC

* HILIC (Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography)
* silikagél modifikovaný amónium sulfónovou kyselinou
* rozsah pH 2-8.5, obsah uhlíka 7.5%
* vhodný aj pre LC/MS
* vhodný pre reprodukovateľné separácie vysoko polárnych látok
* doporučené aplikácie: hydrofilné látky, nukleozidy, oligonukleotidy, peptidy, vo vode rozpustné vitamíny, aminokyseliny, organické kyseliny...

Nucleodur NH2, NH2-RP

* modifikácia s NH2 (amino) skupinou
* rozsah pH 2-8, vhodný aj pre LC/MS
* kolóna vhodná pre RP-HPLC aj NP-HPLC
* doporučené aplikácie: DNA bázy, sacharidy (RP-HPLC), uhľovodíky (NP-HPLC)

Nucleodur CN, CN-RP

* modifikácia s CN (kyano) skupinou
* rozsah pH 1-8, obsah uhlíka 7%
* kolóna vhodná pre NP-HPLC aj RP-HPLC
* doporučené aplikácie: tricyklické antidepresanty, steroidy, organické kyseliny

Nucleodur Si

* nemodifikovaný silikagél
* rozsah pH 2-8
* doporučené aplikácie: NP-HPLC aplikácie

Nucleodur PAH 3µm

* kolóna optimalizovaná pre separácie poylaromatických uhľovodíkov (PAU)
* dostupné aj častice 1.8µm
* doporučené aplikácie: separácie polyaromatických uhľovodíkov

HPLC kolóny NUCLEODUR 1.8µm

HPLC kolóny Nucleodur 1.8µm sú určené pre UHPLC aplikácie. Umožňujú výrazné skrátenie doby analýzy (very fast HPLC) a majú vysokú účinnosť. Častice sú frakcionované pre obmedzenie nárastu operačných tlakov.
Nucleodur 1.8µm je vhodný aj pre LC/MS aplikácie.

Dostupné modifikácie Nucleodur 1.8µm:

C18 Gravity C8 Gravity C18 Isis
C18 Pyramid Sphinx RP Nucleodur PAH

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie:
HPLC kolóny NUCLEODUR (16.2 Mb)
HPLC kolóny Nucleodur PAH 3µm
Katalóg HPLC kolón Macherey Nagel  (5Mb)

Aplikácie Macherey Nagel

Chirálne HPLC kolóny DAICEL

an image
AZ CHROM dodáva kompletný sortiment japonskej firmy DAICEL, ktorá je renomovaným výrobcom chirálnych kolón pre HPLC. Ide najmä o kolóny radu Chiralpak, Chiralcel, Crownpak a Chiral AGP, BSH a HSA.

Chiralpak IA, IB, IC a ID – fázy s imobilizovaným chirálnym selektorom

Najnovšími kolónami v ponuke Daicel sú kolóny CHIRALPAK IA, IB, IC a ID na báze imobilizovaného chirálneho selektora na silikagélovom nosiči. Kolóny sú novou generáciou tradičných kolón Chiralpak AD/AD-H/AD-R, Chiralcel OD/OD-H/AD-R, Chiralpak AS/AS-H resp. Chiralcel OJ-H (tie v ponuke naďalej zostávajú), ktoré majú chirálny selektor viazaný na silikagélovom nosiči tzv. coatingom.

CHIRALPAK IA má rovnaký chirálny selektor ako Chiralpak AD/AD-H
CHIRALPAK IB má rovnaký chirálny selektor ako Chiralcel OD/OD-H
CHIRALPAK IC má chirálny selektor nového typu
CHIRALPAK ID má chirálny selektor nového typu


Hlavnými výhodami stacionárnych fáz CHIRALPAK IA, IB, IC a ID s imobilizovaným chirálnym selektorom je najmä väčšia robustnosť a kompatibilita s oveľa širším spektrom rozpúšťadiel, selektivita a vysoká účinnosť. Kolóny je možné používať nielen s podobnými eluentami ako u kolón radu AD/AD-R resp. OD/OD-R (napr. heptán/EtOH, heptán/IPA alebo rozpúšťadlá v RP móde) ale aj s rozpúšťadlami, ktoré doteraz nebolo možné použiť (napr. eluenty na báze MTBE, heptán/THF a viaceré ďalšie). Chiralpak IA, IB a IC je dostupný s veľkosťami častíc 5µm resp. 3µm (3µm má označenie IA-3, IB-3, IC-3) v rôznych geometriách (mikro, analyt, semiprep, prep, SFC).

Stacionárnymi fázami Chiralpak IA, IB, IC a ID možno pokryť
viac ako 95% chirálnych aplikácii.


Doplňujúce informácie o vlastnostiach a výhodách imobilizovaných chirálnych fáz Chiralpak IA, IB a IC

Prehľad ďalších stacionárnych fáz DaicelPonuku chirálnych kolón Daicel doplňujú aj kolóny
ChromTech - Chiral AGP, CBH a HSA.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie:
Aktuálny katalog Daicel (Chiral Technologies) - Na požiadanie Vám zašleme tlačenú verziu katalógu.

Infolisty ku kolónam Chiralpak:
Chiralpak AY (0.3 Mb)
Chiralpak AZ (0.3 Mb)
Chiralcel OZ (0.3 Mb)
Chiralpak QD/AX, QN-AX (0.3 Mb)Aktuálne ceny chirálnych kolón Daicel (Chiral Technologies) získate na azetchrom@hplc.sk

HPLC kolóny HALO 2.7µm (Fused-Core® technológia)

an image
AZ Chrom s.r.o. dodáva kompletný sortiment HPLC kolón a predkolón HALO™ 2.7µm americkej firmy Advanced Materials Technology, ktorá je svetovým lídrom v tzv. Fused-Core® technológii, ktorú vyvinul Dr. Jack Kirkland, jeden zo "zakladateľov" HPLC.

Čo je Fused-core® technológia

Sorbenty HALO™ pozostávaju z neporézneho silikagélového jadra (priemer 1.7 µm) a poréznej povrchovej vrstvy hrúbky 0.5 µm. Výsledkom sú unikátne silikagélové častice s priemerom častíc 2.7µm, ktoré sú základom všetkých HPLC kolon HALO™.

                                    Porovnanie častíc štandardného silikagélu (1.8um resp. 3um a HALO™)Veľmi úzka distribúcia častíc HALO™ má za následok vysoké účinnosti, separačná sila kolón HALO™ je tak o cca 50% vyššia ako u častíc 3.5 µm a viac ako dvojnásobná v porovnaní s 5 µm.Unikátny dizajn častíc HALO™ umožňuje zachovať vysoké separačné účinnosti aj pri vyšších prietokoch a používať tieto kolóny pre veľmi rýchle separácie. Pracovné tlaky sú výrazne nižšie ako v prípade kolón s 1.7µm časticami.HPLC kolóny HALO™ je možné používať na štandardných HPLC systémoch ako aj prístrojoch UHPLC / UPLC. Maximálny pracovný tlak je 60Mpa (600 bar resp. 9.000psi).

Kolóny sú dostupné v geometriách kapilárnych kolón (ID 75, 100, 300µm), mikrokolón (ID 1mm, 2.1mm) a analytických kolón (ID 3mm, 4.6mm). Obvyklé dĺžky sú 30-150mm.Dostupné modifkácie HALO™
C18 HILIC Phenyl-Hexyl
C8 RP-Amide Peptide ES-C18
PFP Penta-HILIC ES-CN

Doplňujúce informácie

Na stiahnutie:
HPLC kolóny HALO™ – prehľad
HPLC kolóny HALO HILIC
HPLC kolóny HALO RP-Amide
HPLC kolóny HALO Phenyl-Hexyl
HPLC kolóny HALO Peptide ES-C18
HPLC kolóny HALO PFP
HPLC kolóny HALO Penta-HILIC
HPLC kolóny HALO ES-CN
Quick Tips Guide
HALO Aplikacie 1
HALO Aplikacie 2

Aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.sk.

HPLC kolóny ACE (Advanced Chromatography Technologies)

an image

Britská firma Advanced Chromatography Technologies je dlhoročným renomovaným výrobcom vysokokvalitných kolón radu ACE na báze ultračistého silikagélu. Kolóny ACE sú dostupné vo veľkej škále geometrií – kapilárne a mikro-HPLC kolóny, narrow-bore, analytické geometrie, semiprep a prep kolóny. Sú vhodné aj pre LC/MS aplikácie vďaka mimoriadne nízkemu "bleedingu".


an image

Najnovšími HPLC kolónami v ponuke ACE sú kolóny ACE C18-ARACE C18-PFP, ktoré majú (podobne ako ostatné kolóny ACE) vynikajúcu inertnosť, reprodukovateľnosť a veľkú mechanickú, chemickú, teplotnú a pH stabilitu. Je možné ich použiť pri bežných RP-HPLC aplikáciách (ako alternatívu k štandardným C18 kolónam) alebo v aplikáciách, ktoré sú pre C18 kolóny problematické.

Kolóny ACE C18-AR majú zmesnú modifikáciu C18 a fenyl, ktorá popri hydrofóbnych interakciách využíva aj interakcie. Fázu C18-AR je možné použiť ako štandardnú C18 alebo pre separácie vyžadujúce odlišnú selektivitu, napr. separácie aromátov, látok obsahujúcich síru a pod. Kolóny C18-AR sú kompatibilné aj so 100% vodnou mobilnou fázou.

Kolóny ACE C18-PFP majú zmesnú modifikáciu C18 a PFP (pentafluorfenyl). Okrem hydrofóbnych interakcií sa využívajú aj interakcie , dipól-dipól, vodíkové väzby a pod. Fázu C18-PFP je možné používať ako štandardnú C18 alebo pre separácie vyžadujúce odlišnú selektivitu, napr. pri separáciách halogénovaných aromátov, regioizomérov, štruktúrne odlišných látok, polárnych bazických analytov príp. látok, ktoré nie je možné separovať na iných fázach.

ACE C18 PFP – separačné mechanizmyDoplňujúce informácie

Na stiahnutie:
ACE – HPLC a UHPLC kolóny
Katalóg HPLC kolón ACE
Kolóny ACE C18-AR
Kolóny ACE C18-PFP
UHPLC kolóny ACE Excel

Aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.sk.

HPLC kolóny Inertsil

an image
V našej ponuke je veľký sortiment HPLC kolón japonskej firmy GL Sciences. Ide najmä o kolóny Inertsil (veľký počet rôznych modifikácií a geometrií), InertSustain, Titansphere a Bioptic.


HPLC kolóny InertSustain C18Kolóny na báze ultračistého silikagélu najnovšej generácie s kvalitným endcappingom sú kompatibilné aj so 100% vodnou mobilnou fázou v rozsahu pH 1-10. Sú vhodné aj pre LC/MS aplikácie. Podobne ako kolóny Inertsil sa vyznačujú veľkou mechanickou a chemickou stabilitou, nízkymi operačnými tlakmi a vysokou účinnosťou a reprodukovateľnosťou. V ponuke sú kolóny s časticami 5µm, 3µm a 2µm.

Doplňujúce informácie

Na stiahnutie:
Brožúra InertSustain C18 (0.7Mb)
Katalóg Inertsil  (12Mb)

Aktuálne ceny ďalších produktov Inertsil získate na azetchrom@hplc.sk.

 

HPLC kolóny MERCK

an image
Dodávame veľký sortiment HPLC kolón a predkolón MERCK. Ide najmä o kolóny Chromolith, Purospher STAR, Purospher, Superspher, Lichrospher, Lichrosorb, Chiradex atď. Kolóny Merck sú obvykle dostupné ako cartridge (typ LichroCart) kompatiblné s vymeniteľnými koncovkami manuCart (v ponuke sú aj kolóny s pevnými koncovkami). V ponuke sú aj flash cartridge EasyVarioFlash.


HPLC kolóny Chromolith

Kolóny Chromolith sú vyrobené z monolitického porézneho vysokočistého silikagélu s bimodálnou štruktúrou pórov. Hlavnými vyhodami monolitických kolón je kratšia doba analýzy, nízke prevádzkové tlaky a vysoká životnosť. Kolóny Chromolith je možné spájať do série a získať tak vysoké účinnosti separácií. Dostupné modifikácie sú: RP18e, RP8e a Si.
Kolóny sú dostupné v rôznych geometriách, obvykle 100x4,6mm ale aj 50x4,6mm (SpeedRod), 25x4,6mm (Flash), semiprep a prep (10 resp. 25mm ID) ako aj v geometriách pre mikro a nano-LC (CapRod). V ponuke sú aj predkolóny, spojovací materiál a validačné kity (s 3 kolónami Chromolith).

Chromolith – základné technické parametreBrožúra Chromolith

HPLC kolóny Purospher STAR a Purospher

HPLC kolóny Purospher STAR a Purospher sú na báze ultračistého silkagélu (čistota nad 99.999%), umožňujú prácu v rozmedzí pH 1.5-10.5 (Purospher STAR RP18e a RP8e) a sú kompatibilné aj s LC/MS.
Dostupné modifikácie sú RP18e, RP8e, Si, NH2 (Purospher STAR) a RP18e, RP18 a RP18 HC (Purospher).

Doplňujúce informácie

Na stiahnutie:
Merck ChromBook
Brožúra Chromolith
Brožúra Purospher STAR RP18
Brožúra Purospher                     
Brožúra EasyVarioFlash cartridges

Aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.sk.

Agilent (Varian / Polymer Laboratories)

an image
HPLC GPC kolóny PLgel, PLRP-S, PL-SAC, PL-SCX, Hi-Plex, Enviroprep
Aktuálne ceny Vám poskytneme na azetchrom@hplc.sk.


Doplňujúce informácie

Na stiahnutie:
Katalóg Polymer Laboratories

Hamilton

an image

V našej ponuke je kompletný sortinent HPLC a IC kolón HAMILTON, ako aj ďalšie laboratórne produkty ako napr. striekačky, pH a redox elektródy, ventily, pipety atď.
Aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.sk

HPLC kolóny PRP-1

- polymérne (PS-DVB) kolóny pre RP-HPLC
- rozsah pH 1-13, vhodné aj pre LC/MS
- veľkosť častíc: 5µm, 7µm, 10µm

HPLC kolóny HxSil C18 a C8

- kolóny na báze silkagélu s modifikáciou C18 a C8
- vhodné pre RP-HPLC aplikácie
- veľkosť častíc: 3µm, 5µm a 10µm

HPLC kolóny PRP-X100 a PRP-X110

- polymérne kolóny pre IC aniónov, organických kyselín a niektorých ďalších látok s UV resp. vodivostnou detekciou
- rozsah pH: 1-13
- možnosť použiť aj organické rozpúšťadlá (až do 100%)

HPLC kolóny RCX-10

- polymérne anexové kolóny pre izokratické separácie mono- a disacharidov a gradientové separácie oligosacharidov (do DP8)
- rozsah pH: 1-13
- kompatibilita s PAD, RI a vodivostnou detekciou

HPLC kolóny PRP-X200

- polymérne kolóny pre IC anorganických a organických katiónov s vodivostnou resp. UV detekciou
- rozsah pH: 1-13
- možnosť použiť aj organické rozpúšťadlá (až do 100%)

HPLC kolóny PRP-X800

- polymérne kolóny pre IC anorganických katiónov a prechodných kovov
- rozsah pH: 1-13
- možnosť použiť aj organické rozpúšťadlá (až do 100%)

HPLC kolóny HC-75 a HC-40

- polymérne kolóny pre separáciemono a disacharidov, organických kyselín (HC-75) resp. oligosacharidov (HC-40) s RI resp. UV detekciou
- sulfónovaný PS-DVB kopolymér v H, Ca a Pb forme

Doplňujúce informácie

Na stiahnutie:
HPLC kolóny Hamilton – katalóg
kolóny PRP-h1
kolóny PRP-h5
kolóny HxSil C18 a C8

Ďalšie produkty Hamilton:

Striekačky a ventily Hamilton
Life Sciences Syringes
Instruments Syringes
Ventily a fitingy Hamilton 
Elektródy pH – redox
Process Sensors
Pipety Softgrip™
SPE Hamilton
Diluters Dispensers
Duracal pH buffers

SGE

an image
SGE vyrába kvalitné HPLC kolóny pre rôzne aplikácie vrátane kapilárnej HPLC. Unikátny hardvér kolón ProteCol využíva sklenenú vrtvu (ProteCol-G) alebo vrstvu PEEKu (ProteCol-P) medzi stacionárnou fázou a kovovým plášťom kolóny, ktorá zabraňuje nešpecifikým interakciám medzi analytom a kolónovým hardvérom. Výsledkom je vynikajúca inertnosť, reprodukovateľnosť a tvar píkov.


HPLC kolóny ProteCol


HPLC kolóny ProteCol
HPLC kolóny ProteCol C18     
HPLC kolóny ProteCol C8      

Kolóny Protecol pre kapilárnu HPLCKolóny ProteCol pre kapilárnu HPLC

Doplňujúce informácie

Na stiahnutie:
Katalóg produktov SGE
Striekačky SGE

Ponuku GC kolón SGE nájdete na www.azetchrom.sk/gckolony
Ponuku spotrebného materiálu SGE nájdete na www.azetchrom.sk/spotrebnymaterial
Aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.sk.

AZ Chrom

an image

Univerzálny systém HPLC predkolón AZ Chrom používa predkolóny s rozmerom 10x4mm. Systém predkolón je kompatibilný s každou HPLC kolónou. Pozostáva z kovového držiaku (G1010), ktorý sa kupuje jednorazovo a z predkolón 10x4mm, ktoré  sú dodávané v balení po 5ks. Inštalácia predkolón do držiaka je veľmi jednoduchá. Predkolóny sú dostupné vo veľkom výbere modifikácií, vrátane konkrétnych typov sorbentov.

Držiak predkolón G1010 Sada predkolón 10x4mm (5ks)
VK1040-XX

cena
Držiak predkolón G1010 72 €
Ceny sú uvedené bez DPH (20%) a môžu podliehať zmenám

Sada 5ks predkolón 10x4mm VK1040-XX
cena
VK1040-C18 5µm resp. 3µm, 5ks/bal 115 €
VK1040-C8   5µm resp. 3µm, 5ks/bal 115 €
VK1040-C4   5µm resp. 3µm, 5ks/bal 115 €
VK1040-NH2 5µm resp. 3µm, 5ks/bal 115 €
VK1040-Si    5µm resp. 3µm, 5ks/bal 115 €
VK1040-XX   5µm resp. 3µm, 5ks/bal 115 €
XX – upresnenie modifikácie (C18, C8, NH2, CN, C2...)
Ceny sú uvedené bez DPH (20%) a môžu podliehať zmenám

V ponuke sú aj predkolóny konkrétnych typov sorbentov (napr. Inertsil, Nucleosil, Nucleodur, Luna, Zorbax, Symmetry, SymmetryShield, Lichrospher, Purospher, Spherisorb ...).

K držiaku G1010 je možné priobjednať spojku GU
(spojovací medzikus medzi držiak predkolón a HPLC kolónu s minimálnym mŕtvym objemom)

cena
Spojka GU (medzi držiak predkolóny a kolónu) 19 €
Ceny sú uvedené bez DPH (20%) a môžu podliehať zmenám

Podrobnejšie informácie získate na azetchrom@hplc.sk.


BIORAD

an image

AZ CHROM dodáva HPLC kolóny AMINEX (Biorad).
Aktuálne ceny Vám poskytneme na azetchrom@hplc.sk

Doplňujúce informácie

Na stiahnutie:
Katalóg kolón Aminex

Develosil

Dodávame kompletný sortiment vysokokvalitných HPLC kolón DEVELOSIL japonskej firmy Nomura Chemicals Co. V základnej ponuke je okrem iného aj 6 typov ODS (C18) kolón rôznej selektivity a 4 typy modifikácie C30 (USP L62), ktoré sú kompatibilné aj so 100% vodnou mobilnou fázou (RP-Aqueous C30, RP-Aqueous-AR C30).

Prehľad základných modifikácií kolón Develosil

Novinkami v ponuke kolón Develosil sú kolóny Develosil ANIDIUS (HILIC), Develosil XG-C18, Develosil XG-C30 a Develosil HB Series.

Doplňujúce informácie

Na stiahnutie:
Katalóg Develosil

Kolóny Develosil C30
Kolóny Develosil ANIDIUS (HILIC)
Kolóny Develosil HB Series
Kolóny Develosil XG-C18
Kolóny Develosil XG-C30
Develosil ODS-HG a UG

Aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.sk.

Agilent (Varian)

HPLC kolóny Pursuit, Polaris, PLRP-S, VariTide, Hi-Plex
Aktuálne ceny Vám poskytneme na azetchrom@hplc.sk


Doplňujúce informácie

Na stiahnutie: