Best flash websites that has animation and sound.
Award winning flash websites that has animation and sound.an image

Nucleodur, Nucleosil, Nucleocel, Nucleogel

an image

Chirálne kolóny Chiral Technologies / DAICEL pre HPLC, UHPLC a SFC

an image

HALO 2.7µm, 5µm, 3.4µm, 2µm
Fused-Core® technológia

ACE
an image

HPLC a LC/MS kolóny ACE

an image

Kromasil Eternity, Kromasil, CelluCoat, AmyCoat

an image

Accucore, Acclaim, Syncronis, Hypersil GOLD, Hypersil BDS, Aquasil, HyPurity, Hypercarb, Hypersil Classic, BetaBasic, Betasil

GL Sciences

Inertsil, InertSustain, InertCore, InertSphere, MonoSelect

an image

SunShell, SunArmor, Sunniest, Sunrise

an image

XBridge, Atlantis, XTerra, Symmetry, SymmetryShield, Spherisorb, Nova-pak

an image

Ascentis, Discovery, Supelcosil, Supelcogel

an image

Chromolith, LichroCart, Purospher STAR, Superspher, Lichrospher, ZIC-HILIC, ChiraDex

an image

Reprosil, Reproshell, Reprospher, chirálne kolóny

an image

PerfectSil Target, PerfectSil, Orbit, PerfectChrom, AquaPerfect...

Cosmosil, Cosmogel

an image


Zorbax Eclipse, SB, Extend, Rx, Bonus RP, Poroshell, ChiraDex


Ultisil, Xtimate, Topsil, Welchrom, Blossmate

an image

Asahipak, Rspak, kolóny pre IC, IEX, GPC a špeciálne aplikácie

an image

Hichrom, Hichrom PAH2, Partisil, Partisphere

an image

HPLC kolóny HxSil, PRP, HC

an image

TSK-Gel, kolóny pre špeciálne aplikácie (GFC, GPC, HILIC)

univerzálny systém HPLC predkolón

an image

HPLC kolóny radu Aminex

an image

Sepax, Carbomix, Proteomix, Antibodix

an image

Develosil ODS-UG, RPAqueous, C30, Combi-RP

an image

iHILIC Fusion, iHILIC Fusion(+), iHILIC Fusion (P), iSPE-HILIC

an image

Fortis – kolóny pre HPLC a UHPLC

an image

CAPCELL CORE, CAPCELL, Ceramospher, Proteonavi, PC HILIC, SUPERIOREX, SUCREBEAD

an image

CarboSep, ICSep,
AminoSep

an image

Kolóny na báze ZrO2 - ZirChrom, DiamoBond

an image

Cadenza, Unison, Scherzo, Intrada

an image

Chirálne kolóny, RAM, IAM, ISRP, SPS

an image

Kolóny pre organickú a vodnú GPC

an image

Kolóny radu Ultron (Ultron ES-OVM, ES-Pepsin atď.)

an image

Rad HPLC kolón L-Column

an image

Partisil, Partisphere, MAX-1, TAC-1

an image

Primesep, Obelisc, Promix

an image

Polymérne kolóny Benson

an image

PLRP-S, Hi-Plex, PLgel, PLAquagel, EnviroPrep,
PolarGel

an image

Cogent, Cogent-Type C

HPLC kolóny MACHEREY NAGEL

AZ Chrom s.r.o. dodáva kompletný sortiment HPLC kolón ako aj ďalšieho chromatografického (TLC, GC, SPE), spotrebného a filtračného materiálu nemeckej firmy Macheray Nagel (www.mn-net.com), ktorá patrí medzi tradičných a renomovaných výrobcov.

HPLC kolóny NUCLEOSHELL

Novinkou vo veľkej ponuke kvalitných HPLC kolón Macherey Nagel sú kolóny NUCLEOSHELL 2.7µm na báze "core-shell" technológie, kde častice sorbentu pozostávajú z neporézneho silikagélového jadra (1.7µm) a z poréznej vrstvy 0.5µm, vysledkom čoho majú častice Nucleoshell priemer 2.7µm.Kolóny NUCLEOSHELL sú dostupné v modifikáciách C18 a HILIC (PFP v blízkej budúcnosti) v rôznych dĺžkach 30mm, 50mm, 100mm, 150mm...) a rôznych priemeroch ID (2mm, 3mm, 4mm resp. 4.6mm). Podrobné technické informácie o kolónach Nucleoshell nájdete na www.hplc.sk/pdf/Macherey_Nagel/Nucleoshell.pdf

Nucleoshell RP18

kolóny  na báze „core-shell“ technológie, priemer časíc 2.7µm
určené pre RP-HPLC a LC/MS aplikácie vrátane separácií silne bazických látok
rozsah pH 1-11, viacnásobný endcapping, obsah uhlíka 7.5%
doporučené aplikácie: vývoj nových aplikácií, farmaceutiká (analgetiká, antidepresanty), herbicídy, imunosupresanty,
bazické látky, separácie pri vyššom pH atď.


Nucleoshell HILIC

kolóny  na báze „core-shell“ technológie, priemer časíc 2.7µm
HILIC (Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography)
rozsah pH 2-8.5, obsah uhlíka 1.3%, vhodné aj pre LC/MS
vhodné najmä pre reprodukovateľné separácie vysoko polárnych látok
doporučené aplikácie: hydrofilné látky, nukleozidy, oligonukleotidy, peptidy, vo vode rozpustné vitamíny,
aminokyseliny...

Brožúra s podrobným popisom kolón NUCLEOSHELL a príkladmi aplikácii je na www.hplc.sk/pdf/Macherey_Nagel/Nucleoshell.pdf.
Aplikačnú databázu Macherey Nagel s viac ako 3.000 aplikáciami (HPLC, GC, TLC, SPE) nájdete na: www.mn-net.com/apps.

Aktuálne ceny kolón NUCLEOSHELL získate na azetchrom@hplc.sk.


HPLC kolóny NUCLEODUR

an image

HPLC kolóny Nucleodur sú najnovšou generáciou ultračistého silkagélu vyrábaného syntetickou cestou. Častice sorbentu majú dokonalý sférický tvar, vysokú chemickú aj mechanickú odolnosť, vynikajúci endcapping a minimálny obsah nečistôt.
Kolóny NUCLEODUR sú dostupné s veľkosťou častíc 1.8µm, 3µm a 5µm (na požiadanie aj väčšie priemery častíc) v rôznych geometriách.

Aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.sk.


Nucleodur – prehľad dostupných modifikácií                                               Na stiahnutie: Nucleodur – prehľad dostupných modifikácií

Nucleodur Gravity C18 a C8

* kolóny určené pre náročné RP-HPLC a LC/MS aplikácie vrátane separácií silne bazických látok
* rozsah pH 1-11
* viacnásobný endcapping, obsah uhlíka 18% (Gravity C18) resp. 11% Gravity C8)
* doporučené aplikácie: vývoj nových aplikácií, farmaceutiká (analgetiká, antidepresanty), pesticídy, imunosupresanty, bazické     látky, separácie pri vyššom pH atď.

Nucleodur Isis C18

* polymérne viazané C18 skupiny, vyšší obsah uhlíka (20%)
* okrem hydrofóbnych interakcií sa uplatňujú aj sférické interakcie
* rozsah pH 1-10, vhodný aj pre LC/MS
* doporučené aplikácie: steroidy, v tuku rozpustné vitamíny, (o-,m-, p-) substituované aromáty

Nucleodur C18 Pyramide

* kolóny kompatibilné aj so 100% vodnou mobilnou fázou (hydrofilný endcapping)
* rozsah pH 1-9, obsah uhlíka 14%
* vhodný aj pre LC/MS
* doporučené aplikácie: organické kyseliny, bázy nukleových kyselín, analgetiká, vo vode rozpustné vitamíny, antibiotiká

Nucleodur Sphinx RP

* kolóny s unikátnou bifunkčnou modifikáciou C18 a fenyl
* rozsah pH 1-10, obsah uhlíka 15%
* vhodný aj pre LC/MS
* doporučené aplikácie: chinolinóny, sulfónamidy, xantíny, substituované aromáty


Nucleodur C18ec a C8ec

* kolóny pre rutinné RP-HPLC aplikácie
* kolóna prvého výberu – obrovské aplikačné použitie
* rozsah pH 1-9, obsah uhlíka 17.5% (C18ec) resp. 10.5% (C8ec)
* doporučené aplikácie: HPLC kolóny pre veľký počet RP-HPLC aplikácií (liečivá, pesticídy, vitamíny, fenolické zlúčeniny, aldehydy, ketóny...)

Nucleodur HILIC

* HILIC (Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography)
* silikagél modifikovaný amónium sulfónovou kyselinou
* rozsah pH 2-8.5, obsah uhlíka 7.5%
* vhodný aj pre LC/MS
* vhodný pre reprodukovateľné separácie vysoko polárnych látok
* doporučené aplikácie: hydrofilné látky, nukleozidy, oligonukleotidy, peptidy, vo vode rozpustné vitamíny, aminokyseliny, organické kyseliny...

Nucleodur NH2, NH2-RP

* modifikácia s NH2 (amino) skupinou
* rozsah pH 2-8, vhodný aj pre LC/MS
* kolóna vhodná pre RP-HPLC aj NP-HPLC
* doporučené aplikácie: DNA bázy, sacharidy (RP-HPLC), uhľovodíky (NP-HPLC)

Nucleodur CN, CN-RP

* modifikácia s CN (kyano) skupinou
* rozsah pH 1-8, obsah uhlíka 7%
* kolóna vhodná pre NP-HPLC aj RP-HPLC
* doporučené aplikácie: tricyklické antidepresanty, steroidy, organické kyseliny

Nucleodur Si

* nemodifikovaný silikagél
* rozsah pH 2-8
* doporučené aplikácie: NP-HPLC aplikácie

Nucleodur PAH 3µm

* kolóna optimalizovaná pre separácie poylaromatických uhľovodíkov (PAU)
* dostupné aj častice 1.8µm
* doporučené aplikácie: separácie polyaromatických uhľovodíkov

HPLC kolóny NUCLEODUR 1.8µm

HPLC kolóny Nucleodur 1.8µm sú určené pre UHPLC aplikácie. Umožňujú výrazné skrátenie doby analýzy (very fast HPLC) a majú vysokú účinnosť. Častice sú frakcionované pre obmedzenie nárastu operačných tlakov.
Nucleodur 1.8µm je vhodný aj pre LC/MS aplikácie.

Dostupné modifikácie Nucleodur 1.8µm:

C18 Gravity C8 Gravity C18 Isis
C18 Pyramid Sphinx RP Nucleodur PAH

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie:
HPLC kolóny NUCLEODUR (16.2 Mb)
HPLC kolóny Nucleodur PAH 3µm
Katalóg HPLC kolón Macherey Nagel  (5Mb)

Aplikácie Macherey Nagel

HPLC kolóny Chiral Technologies / DAICEL

AZ CHROM dodáva chirálne kolóny pre HPLC, UHPLC a SFC japonskej firmy Chiral Technologies / DAICEL. Ide najmä o kolóny radu Chiralpak, Chiralcel, Crownpak a Chiral AGP, BSH a HSA.

Najnovšími kolónami v ponuke Daicel sú kolóny CHIRALPAK IA, IB, IC až IK na báze imobilizovaného chirálneho selektora na silikagélovom nosiči. Kolóny sú novšou generáciou tradičných kolón Chiralpak AD/AD-H/AD-R, Chiralcel OD/OD-H/AD-R, Chiralpak AS/AS-H resp. Chiralcel OJ-H (tie v ponuke naďalej zostávajú), ktoré majú chirálny selektor viazaný na silikagélovom nosiči tzv. coatingom. Prehľad základných chirálnych selektorov Chiral Technologies / DAICEL

Prehľad základných chirálnych selektorov Chiral Technologies / DAICELNa stiahnutie:
Katalog Daicel /Chiral Technologies
poster Chiral Selectors
Infolist CHIRALPAK IK 

Aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.sk

HPLC kolóny HALO 2.7µm (Fused-Core® technológia)

an image

AZ CHROM s.r.o. dodáva kompletný sortiment HPLC kolón a predkolón HALO® americkej firmy Advanced Materials Technology, ktorá je svetovým lídrom v tzv. Fused-Core® technológii, ktorú vyvinul Dr. Jack Kirkland, jeden zo „zakladateľov“ HPLC.Čo je Fused-core® technológia

Sorbenty HALO® 2.7µm pozostávaju z neporézneho silikagélového jadra (priemer 1.7 µm) a poréznej povrchovej vrstvy hrúbky 0.5 µm. Výsledkom sú unikátne silikagélové častice s priemerom častíc 2.7µm, ktoré sú základom všetkých HPLC kolón HALO® 2.7µm.
Doplňujúce informácie

Na stiahnutie:
HALO – katalóg
HALO EnviroClass
HALO BioClass   

HALO® PCS C18 
HALO® 1.5µm  
HALO® LPH–C18  
HALO® Phenyl-Hexyl  
HALO® AQ-C18  
HALO® C30   
HALO® Biphenyl  
HALO® Method Conversion Guidebook
HALO® Selectivity Guidebook  

HALO® Applications Collection  

Aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.sk.

HPLC kolóny ACE (Advanced Chromatography Technologies)

an image

Britská firma Advanced Chromatography Technologies je dlhoročným renomovaným výrobcom vysokokvalitných kolón radu ACE na báze ultračistého silikagélu. Kolóny ACE sú dostupné vo veľkej škále geometrií – kapilárne a mikro-HPLC kolóny, narrow-bore, analytické geometrie, semiprep a prep kolóny. Sú vhodné aj pre LC/MS aplikácie vďaka mimoriadne nízkemu "bleedingu".


an image

Najnovšími HPLC kolónami v ponuke ACE sú kolóny ACE C18-ARACE C18-PFP, ktoré majú (podobne ako ostatné kolóny ACE) vynikajúcu inertnosť, reprodukovateľnosť a veľkú mechanickú, chemickú, teplotnú a pH stabilitu. Je možné ich použiť pri bežných RP-HPLC aplikáciách (ako alternatívu k štandardným C18 kolónam) alebo v aplikáciách, ktoré sú pre C18 kolóny problematické.

Kolóny ACE C18-AR majú zmesnú modifikáciu C18 a fenyl, ktorá popri hydrofóbnych interakciách využíva aj interakcie. Fázu C18-AR je možné použiť ako štandardnú C18 alebo pre separácie vyžadujúce odlišnú selektivitu, napr. separácie aromátov, látok obsahujúcich síru a pod. Kolóny C18-AR sú kompatibilné aj so 100% vodnou mobilnou fázou.

Kolóny ACE C18-PFP majú zmesnú modifikáciu C18 a PFP (pentafluorfenyl). Okrem hydrofóbnych interakcií sa využívajú aj interakcie , dipól-dipól, vodíkové väzby a pod. Fázu C18-PFP je možné používať ako štandardnú C18 alebo pre separácie vyžadujúce odlišnú selektivitu, napr. pri separáciách halogénovaných aromátov, regioizomérov, štruktúrne odlišných látok, polárnych bazických analytov príp. látok, ktoré nie je možné separovať na iných fázach.

ACE C18 PFP – separačné mechanizmyDoplňujúce informácie

Na stiahnutie:
ACE – HPLC a UHPLC kolóny
Katalóg HPLC kolón ACE
Kolóny ACE C18-AR
Kolóny ACE C18-PFP
UHPLC kolóny ACE Excel

Aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.sk.

HPLC a UHPLC kolóny Thermo Scientific

Firma Thermo Scientific je výrobcom veľkého sortimentu HPLC a UHPLC kolón rôznych modifikácií. V našej ponuke nájdete väčšinu typov kolón za sympatické ceny.

Accucore * Hypersil GOLD * Syncronis * Acclaim * Hypersil BDS * Aquasil C18 *
HyPurity *  Hypersil Classic * BetaBasic * Betasil * Hypercarb * Hypersil Green

Katalóg Thermo Scientific Chromatography Consumables Catalog 2022-2023

Aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.sk.


HPLC a UHPLC kolóny Thermo Scientific


Aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.sk.

Doplňujúce informácie

Na stiahnutie:
HPLC a UHPLC kolóny Accucore   
HPLC kolóny Hypersil GOLD Technical Guide  
HPLC kolóny Syncronis Technical Guide
HPLC kolóny Hypercarb Technical Guide 

HPLC kolóny Hypersil BDS Technical Guide  
HPLC kolóny Aquasil C18 Technical Guide  
HPLC kolóny HyPurity Technical Guide
HPLC kolóny BioBasic Technical Guide  


Aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.sk.

GL SCIENCES

Japonská firma GL Sciences je renomovaný výrobca známych HPLC kolón Inertsil, InertSustain, InerCore atď.Na stiahnutie:
Katalóg GL Sciences HPLC a LC/MS kolóny (Inertsil, InertSustain, InertCore)
Na stiahnutie:

Aktuálne ceny ďalších produktov Inertsil získate na azetchrom@hplc.sk.

 

HPLC kolóny MERCK

an image
Dodávame veľký sortiment HPLC kolón a predkolón MERCK. Ide najmä o kolóny Chromolith, Purospher STAR, Purospher, Superspher, Lichrospher, Lichrosorb, Chiradex atď. Kolóny Merck sú obvykle dostupné ako cartridge (typ LichroCart) kompatiblné s vymeniteľnými koncovkami manuCart (v ponuke sú aj kolóny s pevnými koncovkami). V ponuke sú aj flash cartridge EasyVarioFlash.


HPLC kolóny Chromolith

Kolóny Chromolith sú vyrobené z monolitického porézneho vysokočistého silikagélu s bimodálnou štruktúrou pórov. Hlavnými vyhodami monolitických kolón je kratšia doba analýzy, nízke prevádzkové tlaky a vysoká životnosť. Kolóny Chromolith je možné spájať do série a získať tak vysoké účinnosti separácií. Dostupné modifikácie sú: RP18e, RP8e a Si.
Kolóny sú dostupné v rôznych geometriách, obvykle 100x4,6mm ale aj 50x4,6mm (SpeedRod), 25x4,6mm (Flash), semiprep a prep (10 resp. 25mm ID) ako aj v geometriách pre mikro a nano-LC (CapRod). V ponuke sú aj predkolóny, spojovací materiál a validačné kity (s 3 kolónami Chromolith).

Chromolith – základné technické parametreBrožúra Chromolith

HPLC kolóny Purospher STAR a Purospher

HPLC kolóny Purospher STAR a Purospher sú na báze ultračistého silkagélu (čistota nad 99.999%), umožňujú prácu v rozmedzí pH 1.5-10.5 (Purospher STAR RP18e a RP8e) a sú kompatibilné aj s LC/MS.
Dostupné modifikácie sú RP18e, RP8e, Si, NH2 (Purospher STAR) a RP18e, RP18 a RP18 HC (Purospher).

Doplňujúce informácie

Na stiahnutie:
Merck ChromBook
Brožúra Chromolith
Brožúra Purospher STAR RP18
Brožúra Purospher                     
Brožúra EasyVarioFlash cartridges

Aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.sk.

Dr. MAISCH

an image

Nemecká firma Dr.Maisch je dlhoročný renomovaný výrobca vysokokvalitných HPLC kolón pre rôzne oblasti použitia: RP-HPLC, chirálne aplikáce, GPC, IC,  špeciálne aplikácie atď.

Kolóny sú dostupné v microanalytickej a analytickej verzii ako aj vo verzii semiprep a prep LC.

ReproSil pHoenix * ReproSil-Pur * ReproShell * ReproSil Chiral * ReproSil XR * ReproSil Saphir * ReproSil *

ReproSil Gold * Reprosil BDS * GromSil * Reprosphere * ReproSil STAR * Reprogel *

Novinkou sú HPLC kolóny Reprosil pHoenix – kolóny na báze hybridného (organicko-anorganického) sorbentu, ktorý zaručuje vysokú mechanickú odolnosť a umožňuje seprácie v širšom (najmä vyššom) rozsahu pH.
Kolóny sú dostupné vo veľkom výbere geometrií a dostupná veľkosť častíc je 1.9µm, 3µm, 5µm, 7µm, 10µm.
Na stiahnutie:

aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.sk

WELCH

Firma Welch Materials je nadnárodná spoločnosť založená v roku 2003 v Šanghaji (Čína) a je etablovaným výrobcom kvalitných kolón a spotrebného materiálu pre HPLC / UHPLC / LC / GC a SPE.

Doplňujúce informácie

Na stiahnutie:
aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.sk

HILICON - HPLC kolóny a SPE kolónky

an image

Švédska firma HILICON je výrobcom unikátnych HPLC kolón iHILIC (v PEEKovej aj SS verzii) ako aj SPE kolóniek iSPE-HILIC. Novinkou v ponuke sú UHPLC kolóny iHILIC-Fusion s priemerom častíc 1.8µm.


Doplňujúce informácie

Na stiahnutie:
HPLC a UHPLC kolóny iHILIC Fusion 
iHILIC®-Fusion and iHILIC®-Fusion(+)
SPE kolónky Fusion iSPE HILIC

Aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.sk

Agilent (Varian / Polymer Laboratories)

an image
HPLC GPC kolóny PLgel, PLRP-S, PL-SAC, PL-SCX, Hi-Plex, Enviroprep
Aktuálne ceny Vám poskytneme na azetchrom@hplc.sk.


Doplňujúce informácie

Na stiahnutie:
Katalóg Polymer Laboratories

Hamilton

an image

V našej ponuke je kompletný sortinent HPLC a IC kolón HAMILTON, ako aj ďalšie laboratórne produkty ako napr. striekačky, pH a redox elektródy, ventily, pipety atď.
Aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.sk

HPLC kolóny PRP-1

- polymérne (PS-DVB) kolóny pre RP-HPLC
- rozsah pH 1-13, vhodné aj pre LC/MS
- veľkosť častíc: 5µm, 7µm, 10µm

HPLC kolóny HxSil C18 a C8

- kolóny na báze silkagélu s modifikáciou C18 a C8
- vhodné pre RP-HPLC aplikácie
- veľkosť častíc: 3µm, 5µm a 10µm

HPLC kolóny PRP-X100 a PRP-X110

- polymérne kolóny pre IC aniónov, organických kyselín a niektorých ďalších látok s UV resp. vodivostnou detekciou
- rozsah pH: 1-13
- možnosť použiť aj organické rozpúšťadlá (až do 100%)

HPLC kolóny RCX-10

- polymérne anexové kolóny pre izokratické separácie mono- a disacharidov a gradientové separácie oligosacharidov (do DP8)
- rozsah pH: 1-13
- kompatibilita s PAD, RI a vodivostnou detekciou

HPLC kolóny PRP-X200

- polymérne kolóny pre IC anorganických a organických katiónov s vodivostnou resp. UV detekciou
- rozsah pH: 1-13
- možnosť použiť aj organické rozpúšťadlá (až do 100%)

HPLC kolóny PRP-X800

- polymérne kolóny pre IC anorganických katiónov a prechodných kovov
- rozsah pH: 1-13
- možnosť použiť aj organické rozpúšťadlá (až do 100%)

HPLC kolóny HC-75 a HC-40

- polymérne kolóny pre separáciemono a disacharidov, organických kyselín (HC-75) resp. oligosacharidov (HC-40) s RI resp. UV detekciou
- sulfónovaný PS-DVB kopolymér v H, Ca a Pb forme

Doplňujúce informácie

Na stiahnutie:
HPLC kolóny Hamilton – katalóg
kolóny PRP-h1
kolóny PRP-h5
kolóny HxSil C18 a C8

Ďalšie produkty Hamilton:

Striekačky a ventily Hamilton
Life Sciences Syringes
Instruments Syringes
Ventily a fitingy Hamilton 
Elektródy pH – redox
Process Sensors
Pipety Softgrip™
SPE Hamilton
Diluters Dispensers
Duracal pH buffers

AZ Chrom

an image

Univerzálny systém HPLC predkolón AZ Chrom používa predkolóny s rozmerom 10x4mm. Systém predkolón je kompatibilný s každou HPLC kolónou. Pozostáva z kovového držiaku (G1010), ktorý sa kupuje jednorazovo a z predkolón 10x4mm, ktoré  sú dodávané v balení po 5ks. Inštalácia predkolón do držiaka je veľmi jednoduchá. Predkolóny sú dostupné vo veľkom výbere modifikácií, vrátane konkrétnych typov sorbentov.

Držiak predkolón G1010 Sada predkolón 10x4mm (5ks)
VK1040-XX

cena
Držiak predkolón G1010 Tel.
Ceny sú uvedené bez DPH (20%) a môžu podliehať zmenám

Sada 5ks predkolón 10x4mm VK1040-XX
cena
VK1040-C18 5µm resp. 3µm, 5ks/bal Tel.
VK1040-C8   5µm resp. 3µm, 5ks/bal Tel.
VK1040-C4   5µm resp. 3µm, 5ks/bal Tel.
VK1040-NH2 5µm resp. 3µm, 5ks/bal Tel.
VK1040-Si    5µm resp. 3µm, 5ks/bal Tel.
VK1040-XX   5µm resp. 3µm, 5ks/bal Tel.
XX – upresnenie modifikácie (C18, C8, NH2, CN, C2...)
Ceny sú uvedené bez DPH (20%) a môžu podliehať zmenám

V ponuke sú aj predkolóny konkrétnych typov sorbentov (napr. Inertsil, Nucleosil, Nucleodur, Luna, Zorbax, Symmetry, SymmetryShield, Lichrospher, Purospher, Spherisorb ...).

K držiaku G1010 je možné priobjednať spojku GU
(spojovací medzikus medzi držiak predkolón a HPLC kolónu s minimálnym mŕtvym objemom)

cena
Spojka GU (medzi držiak predkolóny a kolónu) Tel.
Ceny sú uvedené bez DPH (20%) a môžu podliehať zmenám

Podrobnejšie informácie získate na azetchrom@hplc.sk.


BIORAD

an image

AZ CHROM dodáva HPLC kolóny AMINEX (Biorad).
Aktuálne ceny Vám poskytneme na azetchrom@hplc.sk

Doplňujúce informácie

Na stiahnutie:
Katalóg kolón Aminex

Develosil

Dodávame kompletný sortiment vysokokvalitných HPLC kolón DEVELOSIL japonskej firmy Nomura Chemicals Co. V základnej ponuke je okrem iného aj 6 typov ODS (C18) kolón rôznej selektivity a 4 typy modifikácie C30 (USP L62), ktoré sú kompatibilné aj so 100% vodnou mobilnou fázou (RP-Aqueous C30, RP-Aqueous-AR C30).

Prehľad základných modifikácií kolón Develosil

Novinkami v ponuke kolón Develosil sú kolóny Develosil ANIDIUS (HILIC), Develosil XG-C18, Develosil XG-C30 a Develosil HB Series.

Doplňujúce informácie

Na stiahnutie:
Katalóg Develosil

Kolóny Develosil C30
Kolóny Develosil ANIDIUS (HILIC)
Kolóny Develosil HB Series
Kolóny Develosil XG-C18
Kolóny Develosil XG-C30
Develosil ODS-HG a UG

Aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.sk.

Agilent (Varian)

HPLC kolóny Pursuit, Polaris, PLRP-S, VariTide, Hi-Plex
Aktuálne ceny Vám poskytneme na azetchrom@hplc.sk


Doplňujúce informácie

Na stiahnutie: