Best flash websites that has animation and sound.
Award winning flash websites that has animation and sound.an image

Systémy reverznej osmózy

an image

Systémy RO s dočistením

an image

Výroba ultračistej vody

an image

Doplnky - automatizácia, sterilizácia, meranie, zásobníky

an image

Náhradné filtre

Systémy reverznej osmózy

AQUA BASIC                                                                          stredný výkon 60 - 200l/deň

an image
Systém SIC-AQUA Basic je založený na princípe reverznej osmózy a odstráni 90-98% rozpustených látok. V závislosti na zložení a tlaku vstupnej vody poskytuje výstupnú vodivosť 7-20µS/cm. Pred RO membránou sú predradené tri ochranné filtre (10´´). Mechanický filter (5µm) odstraňuje nerozpustené nečistoty a dva uhlíkové filtre zachytávajú organické nečistoty a chlór. Mechanický filter má priehľadný držiak pre jednoduchšiu kontrolu.

- systém odstraňuje 90-98% rozpustných látok
- vodivosť výstupnej vody 7-20uS/cm
- výkon 60-200l/deň (podľa typu)
- životnosť filtrov: 6-12 mesiacov
- životnosť membrány: 2-5 rokov
- voliteľné zásobníky s automatickým zastavením
vody pri naplnení

MERLIN                                                                             výkon až 3.000l/deň (170l/hod)

an image

Systém MERLIN™ umožňuje okamžitú prípravu čistej vody s výkonom až 170L/hod. Dve výkonné reverzne osmotické membrány sú chránené kombinovaným mechanicko-uhlíkovým filtrom. Výstupná voda je voliteľne dočisťovaná filtrom s granulovaným aktívnym uhlím. Medzi hlavné výhody systému MERLIN™ patrí vysoký výkon (asi 40x vyšší v porovnaní so štandardným RO systémom), takže odpadá nutnosť skladovania osmoticky čistej vody v zásobníku – výkon je postačujúci pre prípravu čistej vody v reálnom čase. Vďaka kompaktnému usporiadaniu vyžaduje Merlin™ minimum miesta pri inštalácii.

- systém odstraňuje až 99% rozpustných látok
- vodivosť výstupnej vody 4-30 µS/cm
- výkon až 170l/hod (cca 3.000l/deň)
- životnosť TFC membrány: 2-4 roky
- možnosť rozšírenia o posilovacie čerpadlo (pri nízkom tlaku vstupnej vody)
- rozmery: 520x430x250mm (d x v x š) 


AQUA GENESIS 1800                                                                        výkon až 1.800l/deň

an image

Systém GENESIS 1800 je výkonný systém reverznej osmózy s plánovaným výkom do 1.800l/deň s atmosférickým zásobníkom na 50l vody. Súčasťou systému sú dva bloky mechanickej filtrácie, UV sterilizačná jednotka, automatika plnenia tlakových zásobníkov a monitoring kvality vody. Účinnosť demineralizácie je minimálne 90%, výťažnosť 25-30%, špičkový minutový výkon až 2l/min. Činnosť celého zariadenia je riadená mikroprocesorovým systémom.

- systém odstraňuje až 90% rozpustných látok
- špičkový minutový výkon až 2l/hod (1.800l/deň)
- atmosférický zásobník (50l)
- mikroprocesorové riadenie


Systémy RO s dočistením

AQUA RODEI                                                                                      200 výkon 200l/deň

an image
Kompaktný nástenný systém pre laboratórne aplikácie s výkonom až 200l/deň a výstupnou vodivosťou pod 1µS/cm. Membrána RO je chránená mechanickým filtrom a 20´´ filtrom s aktívnym uhlím. Reverzne osmotická membána odstráni 90-98% rozpustených látok. Koncový filter s ultračistým zmesným ionexom odstráni väčšinu zvyškových iónov. Súčasťou je zariadenia je tester vodivosti, ktorý upozorní na vyčerpanie iónomeniča.
Rozmery: 450 x 650 x 150mm (š x v x h).

- systém odstraňuje viac ako 99% rozpustných látok
- vodivosť výstupnej vody pod 1µS/cm
- výkon až 200l/deň
- životnosť filtrov: 6-12 mesiacov
- životnosť membrány: 2-5 rokov
- kapacita iónomeniča: 1.000 – 1.500l
- voliteľný tlakový alebo atmosférický zásobník


AQUA RODEI 60                                                                                           výkon 60/deň

an image
Kompaktný nástenný systém pre laboratórne aplikácie s výkonom až 60l/deň a výstupnou vodivosťou pod 1µS/cm. Membrána RO je chránená mechanickým filtrom a 20´´ filtrom s aktívnym uhlím. Reverzne osmotická membána odstráni 90-98% rozpustených látok. Koncový filter s ultračistým zmesným ionexom odstráni väčšinu zvyšových iónov. Súčasťou je zariadenia je tester vodivosti, ktorý upozorní na vyčerpanie iónomeniča.
Rozmery: 450 x 650 x 150mm (š x v x h).

- systém odstraňuje viac ako 99% rozpustných látok
- vodivosť výstupnej vody pod 1µS/cm
- výkon až 60 l/deň
- životnosť filtrov: 6-12 mesiacov
- životnosť membrány: 2-5 rokov
- kapacita iónomeniča: 1.000 – 1.500l
- voliteľný tlakový alebo atmosférický zásobník


AQUA LAB                                                                                                   výkon 200/deň

an image
Skriňový systém pre laboratórne aplikácie s výkonom až 200 l/deň a výstupnou vodivosťou pod 1µS/cm. Čistá voda je pripravovaná kombináciou reverznej osmózy a dočistenia na zmesnom ionexe a je vhodná pre laboratórne aplikácie (vrátane niektorých chromatografických aplikácií). Činnosť prístroje je kontrolovaná elektronickým systémom. Riadiaci systém kontroluje stupeň vyčerpania filtračných náplní a včas upozorní obsluhu na nutnosť výmeny. Obsahuje posilovacie čerpadlo.

- systém odstraňuje viac ako 99% rozpustených látok
- vodivosť výstupnej vody pod 1µS/cm
- výkon až 200 l/deň
- životnosť filtrov: 6-12 mesiacov
- životnosť membrány: 2-5 rokov
- kapacita iónomeniča: 1.000 – 1.500l
- voliteľný tlakový alebo atmosférický zásobník
- zabudované posilovacie čerpadlo
- elektronické riadenie

Výroba ultračistej vody

AQUA ULTRA                                        pre chromatografiu, biochémiu, tkanivové kultúry

an image

Systém na prípravu ultračistej vody s vodivosťou nižšou ako 0.1µS/cm a nízkym obsahom organického uhlíku (TOC).
Ako zdroj vstupnej vody je vhodný systém reverznej osmózy alebo zásobník s predčistenou vodou. Čistenie prebieha pomocou účinného TOC filtra a dvoch filtrov s vysokočistým zmesným iónomeničom (mixbed). Voda je vhodná pre gradientovú HPLC a iónovú chromatografiu, prípravu tkanivových kultúr a ďalšie podobné aplikácie.

- trojstupňové čistenie
- vodivosť výstupnej vody pod 0.1 µS/cm
- napájanie predčistenou vodouAQUA ULTRA Plus                               pre chromatografiu, biochémiu, tkanivové kultúry

an image

Systém na prípravu ultračistej vody s vodivosťou nižšou ako 0.1µS/cm, nízkym obsahom organického uhlíku (TOC) a s integrovaným konduktometrom.
Ako zdroj vstupnej vody je vhodný systém reverznej osmózy alebo zásobník s predčistenou vodou. Čistenie prebieha pomocou účinného TOC filtra a dvoch filtrov s vysokočistým zmesným iónomeničom (mixbed). Voda je vhodná pre gradientovú HPLC a iónovú chromatografiu, prípravu tkanivových kultúr a ďalšie podobné aplikácie. Súčasťou systému je digitálny konduktometer.

- trojstupňové čistenie
- vodivosť výstupnej vody pod 0.1 µS/cm
- napájanie predčistenou vodou

- monitorovanie kvality výstunej vody konduktometrom

Doplnky

Meranie a automatozácia

Digitálny konduktometer – prietokový digitálny konduktometer pre ultračistú vodu. Vhodný k systémom AQUA ULTRA alebo k podobným zariadeniam iných výrobcov.
- pripojenie do ¼´´ rozvodu (T-kus súčasťou balenia)
- batériové napájanie
- veľký LCD displej
- indikácie vybitia batérie

Tester vodivosti CCDI-02 – indikuje dodržanie/prekročenie limitnej vodivosti pomocou LED.
- indikácia stavu dvojfarebnou LED
- jednoduchá inštalácia
- nastaviteľný detekčný limit (1-85 µS/cm)

AQUA Flowmaster – inteligentný prietokomer do ¼´´ rozvodu. Vhodný doplnok systémov reverznej osmózy. Meria objem vody a uplynulý čas od poslednej výmeny filtrov.
- jednoduchá inštalácia
- batériové napájanie
- akustický signál prekročenia životnosti filtrov
- (aj verzia pre 3/8 in rozvod)

AQUA WATCHDOG PT – automatika tlakového zásobníka resp. monitorovanie minimálnej hladiny v atmosférickom vodnom zásobníku.
- LED infikácia nedostatku vody v atmosférickom zásobníku
- LED indikácia stavov tlakového zásobníka (pod minimum, plný, čiastočne naplnený, prebiehajúce plnenie)
- výstup pre ovládanie plniaceho čerpadla

AQUA ELMG ventil – elektricky ovládaný ventil pre automatizáciu systémov na prípravu čistej vody
- pripojenie 3/8 in. (STEM), napájanie 5VDC, ovládanie TTL signálom alebo kontaktom
- možnosť pripojenia k PC

Modul s polyfosfátom, UV dezinfekcia, tlakové a atmosférické zásobníky

Modul s polyfosfátom – polyfosfát znižuje riziko tvorby nerozpustných vápenatých solí na RO membráne. Používa sa v prípade vysokej tvrdosti vstupnej vody pre reverzne osmotické systémy. Je možná dodatočná inštalácia k už existujúcim zariadeniam

Modul Aqua DIW – deionizačný filter s náplňou s ultračistého zmesného ionexu. Mikroprocesorový monitoring kvality a množsta upravenej vody.

UV sterilizačné jednotky – prietokové sterilizačné jednotky pre prietoky 3.5l/min resp. 7l/min.

Atmosférické a tlakové zásobníky – zásobníky pre systémy na prípravu osmoticky čistej vody. Atmosférické zásobníky maju obvykle objem 25l a napúšťací ventil s hladinový spínačom.
Tlakové zásobníky majú voliteľný objem obvykle 12, 24l, 40l, 80l resp. 100l.

Náhradné filtre

- Mechanický filter (pre RO)
- Filter s aktívnym uhlím (pre RO)
- Filter a aktívnym uhlím TOC (pre systémy Ultra)
- Zmesný MixBed (zmesný iónomenič pre systémy Ultra)
- RO membrány
- Filter s polyfosfátom 10´´

 A07404  Mechanický filter (pre RO)   
 A07404-20  Mechanický filter 20´´(pre RO)   
 A71494  Mechanický filter pre AQUA Genesis   
 A07403  Filter aktívne uhlie (pre RO)   
 A07403-20  Filter aktívne uhlie 20´´(pre RO)   
 A07402  Filter aktívne uhlie TOC (pre Ultra)   
 A07401  Filter MixBed (pre Ultra)   
 A07401-20  Filter MixBed 20´´ (pre Ultra)   
 A07455  Filter s polyfosfátom   
 RO-60  RO membrána TFM (60l/deň)   
 RO-200  RO membrána TFM (200l/deň)   
 RO-AG  RO membrána Aqua Genesis   

Dodávame aj spotrebný a inštalačný materiál ako napr. spojky, trubičky, prechodky, guĺové ventily, T-kusy atď.
Podrobnejšie informácie získate na azetchrom@hplc.sk