Best flash websites that has animation and sound.
Award winning flash websites that has animation and sound.

Macherey Nagel – Rýchle testy – Analýza vôd

AZ CHROM dodáva rôzne typy laboratórnych testov Macherey Nagel, ktoré sú určené na rýchle rutinné analýzy.

Testovacie prúžky a papieriky, Aquadur, QuantoFix, Visocolor, Nanocolor, BioFix

 Katalóg RapidTests komplet Na Stiahnutie:

Katalóg RapidTests komplet   
Cenník Macherey Nagel RapidTests

Testovacie prúžky pH-Fix
 • jednoduché použite, rýchle výsledky
 • rozsah pH – univerzálny alebo špecifický
 • referenčná stupnica priamo na obale
 • vhodné pre stanovenie pH aj v slabých roztokoch
 • farba indikátora chemicky viazaná na papier - nemôže    kontaminovať vzorku
 • rozmery: 6 x 85 mm

 • Indikátorové prúžky PEHANON a pH papieriky
 • jednoduché použitie, rýchle výsledky
 • rozsah pH – univerzálny alebo špecifický
 • vhodné pre stanovenie pH vo farebných roztokoch
 • referenčná plocha priamo na papieriku
 • rozmery: 11 x 100 mm • Testovacie prúžky AQUADUR
 • meranie stupňa tvrdosti vody
 • jednoduché meranie prúžku ponorením do vody
 • stupeň tvrdosti sa odčíta porovnaním s farebnou stupnicou
 • rozsah testovacích prúžkov: 0 od až 21 od (cca do 540 mg/l    CaCO3)
 • nemecké stupne tvrdosti: 1 od =  10 mg/l CaO = 17,8 mg/    CaCO3

 • Testovacie prúžky QUANTOFIX
 • určené pre semikvantitatívne stanovenie rôznych látok
 • samostatné prúžky alebo sady (prúžky + potrebné činidlá)
 • rýchle a jednoduché meranie -  ponorenie prúžku do vzorky    a následné odčítanie výsledku z farebnej stupnice
 • vhodné aj pre agresívne vzorky
 • dlhá životnosť (až 30 mesiacov)
 • rozmery prúžkov: 6 x 95 mm

 • pH testy, Testovacie prúžky Quantofix, testy Aquadur (tvrdosť vody)

  pH Tests QUANTOFIX® Aquadur Na Stiahnutie:

  pH Tests
  QUANTOFIX®
  Aquadur       
  Qualitative test papers        


  Testovacie súpravy: VISOCOLOR, NANOCOLOR, BioFix

  Testovacie súpravy VISOCOLOR®
 • na báze kolorimetrie a titrimetrie
 • fungujú na princípe farebnej zmeny po pridaní činidla do    vzorky a následným porovnaním so stupnicou hodnôt alebo    pri titračnom stanovení postupným pridávaním činidla do    vzorky až po farebnú zmenu
 • možnosť aj fotometrického vyhodnotenia
 • jednoduchý návod s piktogramami
 • pre profesionálne použitie (podľa bezpečnostného listu)

 • Testovacie súpravy NANOCOLOR®
 • rýchle a jednoduché pre fotometrickú analýzu vôd
 • zaručená presnosť

 • Analytické súpravy VISOCOLOR alpha
 • pre orientačnú odmernú analýzu vody
 • jednoduchá verzia kolorimetrických a titrimetrických    testovacích súprav
 • obsah súpravy: potrebné činidlá, nádobka na vzorku    s označením 5 ml, dávkovacia lyžica (pre sypké činidlá),    porovnávacia farebná stupnica

 • Analytické kity VISOCOLOR ECO
 • vhodné pre stanovenie aj nízkych limitných hodnôt    s dostatočnou presnosťou
 • jednoduché, rýchle a bezpečné meranie,
 • obsah kitu: potrebné činidlá, 2 sklenené kyvety s priemerom    20 mm so šraubovacím uzáverom, plastová striekačka 5 ml,    dávkovacia lyžica v prípade sypkých činidiel, porovnávacia    farebná stupnica

 • Analytické kity VISOCOLOR HE
 • pre vysoko-citlivú kolorimetrickú alebo odmernú analýzu vody
 • vhodné pre stanovenie aj veľmi nízkych limitných    hodnôt
 • 10 až 100x citlivejší ako iným súpravám VISOCOLOR
 • jednoduché, rýchle a bezpečné použitie,
 • obsah kitu: potrebné činidlá, 2 sklenené kyvety, plastová    nádobka pre odber vzorky, veľmi presná porovnávacia farebná    stupnica; v prípade titrimetrickej súpravy sú to potrebné    činidlá, sklenená kyveta, 2 plastové odkvapkávacie nadstavce    a dlhá titračná striekačka. 
 • Fotometrické testovacie súpravy  NANOCOLOR®
 • kyvetové (KT) alebo štandardné testy (ST) pre stanovenie    takmer všetkých dôležitých parametrov vody
 • KT – reagenčné kyvety s obsahom rôznych činidiel, po pridaní    vzorky sa sleduje zmena farby
 • ST – súprava činidiel, ktoré sa miešajú so vzorkou v odmernej    banke a po kvantitatívnom zreagovaním sa zmerajú    v hranolových kyvetách
 • Výhody kyvetových testov:

 • jednoduché a rýchle meranie,
 • ľahká obsluha (aj bez chemického vzdelania),
 • bezpečnosť (bez kontaktu s chemikáliami),
 • minimálny chemický odpad.
 • Výhody štandardných testov:

 • vysoká citlivosť a presnosť,
 • možnosť merať v 10, 20 a 50 ml kyvetách,
 • veľký počet stanovení z jednej sady,
 • vysoká spoľahlivosť a reprodukovateľnosť
 • činidlá k okamžitému použitiu
 • certifikované testy (DIN-, EN-, ISO-, EPA)

 • Mikrobiologické testy BioFix
  Testy A-Tox/N-Tox:
 • jednoduchá kontrola inhibície nitrifikácie v odpadových    vodách
 • výsledok do 10 min

 • Testy pre bio toxicitu:
 • stanovenie toxicity vzorky pomocou luminiscenčných baktérií    Vibrio Fisheri
 • vhodné pre vzorky vody a pôdy
 • VISOCOLOR® NANOCOLOR® BioFix Na Stiahnutie:

  VISOCOLOR®
  NANOCOLOR®      
  BioFix        


  Fotometre a zariadenia

  Fotometre a zariadenia Na Stiahnutie:

  Fotometre a zariadenia

  Rôzne typy fotometrov na vyhodnotenie fotometrických testov - od kompaktných mobilných fotometrov (PF3, PF-12plus) až po špičkové stolné spektrofotometre (Nanocolor UV/VIS II resp. VIS II, Nanocolor Advance). Prístroje Macherey Nagel  spĺňajú všetky nároky na moderné fotometrické analýzy. Okrem analýzy komunálnych a priemyselných odpadových vôd, pitnej vody, povrchovej vody, podzemnej vody, ako aj chladiacej a napájacej vody do kotlov možno fotometre NANOCOLOR použiť aj na kontrolu kvality v rôznych priemyselných odvetviach, ako je potravinársky resp. nápojový priemysel. Ponuku dopĺňajú vyhrievacie bloky radu VARIO.

  Kufríkové mobilné mini-laboratórium pre analýzy vôd, pôdy, akvakultúr a pod.

  Kufríkové mobilné mini-laboratórium
  Na Stiahnutie:

  Kufríkové mini-laboratórium

  Kompaktné kufríkové mini-laboratóriá pre analýzy vôd, pôdy, akvakultúr atď. Ideálna pomôcka pre mobilné analýzy v teréne. Kufríky obsahujú vybrané testy Visocolor resp. Nanocolor, testovacie prúžky, pomôcky pre odber vzorky, môžu obsahovať aj fotometer. Dostupné sú rôzne konfigurácie vrátane verzie pre školy.


  Pdf brožúry a infolisty na stiahnutie  Podrobnejšie informácie získate na azetchrom@hplc.sk