Best flash websites that has animation and sound.
Award winning flash websites that has animation and sound.Chromatografické datastanice CLARITY

an image

V ponuke AZ CHROM je kompletný sortiment obľúbených chromatografických datastaníc CLARITY CLARITY Lite, ktoré patria k najrozšírenejším na našom chromatografickom trhu. Novinkou je verzia 8.

Okrem staníc Clarity dodávame aj:
- softvérové moduly pre riadenie chromatografických prístrojov (LC Control, AS Control, GC Control)
- prídavné softvérové moduly a rozšírenia pre špeciálne aplikácie (PDA, GPC, SST, MS, EA, CE, NGA, DHA)
- A/D prevodníky (Colibrick) a hardvérové doplnky (multiplikátor MultiCOM, inerface SV9...)

Dodávame cenovo výhodné upgrady k starším verziám datastanice Clarity ako aj k jej predchodcom (CSW32, CSW17 a pod.) a vykonávame aj kvalifikácie datastaníc.

CLARITY

an image
CLARITYje moderná multiprístrojová chromatografická datastanica určená pre zber, vyhodnotenie a prezentáciu nameraných dát z chromatografických prístrojov. Stanica má graficky priateľské prostredie, jednoduché a prehľadné ovládanie, ktoré zodpovedná logike chromatografických procesov.

Kvalita, prehľadnosť, jednoduché ovládanie a prijateľná cena datastaníc Clarity
sú hlavnými príčinami ich mimoriadnej popularity.


an image
an image
Stanica CLARITY podporuje všetky požiadavky správnej laboratórnej praxe ako je podpora smernice 21 CFR Part 11 (FDA) elektronických podpisov, Audit Trial/Audit log, systém prihlasovania a prístupových práv, história metódy uložená v chromatograme a pod.K datastanci je možné pripojiť až 4 nezávislé chromatografy (HPLC, GC) pričom každý može mať viacero detektorov (stanica dokáže zbierať dáata až z 32 signálov).

an image

Dostupné sú aj doplnkové softvérové moduly pre priame riadenie chromatografických prístrojov a autosamplerov (LC, AS, GC Control), riadenie a vyhodnocovanie dát z DAD detektorov (PDA modul), výpočty a kalibrácie pre GPC (GPC modul), validácie chromatografických metód (SST modul, moduly pre elementárnu analýzu (EA), kapilárnu elektroforézu (CE), ako aj viaceré ďalšie moduly (DHA, NGA).

an image

CLARITY LITE

CLARITY LITE je zjednodušená verzia datastanice Clarity s niektorými obmedzeniami, nemá niektoré funkcie (ako napr. podpora smernice CFR21 Part 11). Vo verzii LITE je možný zber dát iba z 1 chromatografu s max. 4 detektormi a nie je možné priame riadenie prístrojov alebo použitie softvérových doplnkových modulov. Stanicu Clarity Lite je možné kedykoľvek rozšíriť na štandardnú verziu Clarity.

Info o rozdieloch medzi Clarity a Clarity Lite.

Prídavné moduly pre riadenie prístrojov

Na požiadanie Vám pošleme aktuálny zoznam dostupných prístrojov, ktoré je možné priamo ovládať z datastanice Clarity.

LC CONTROL – doplnkový modul pre priame riadenie vybraných HPLC čerpadiel, detektorov, termostatov, zberačov frakcií. Parametre pre ovládanie jednotlivých prístrojov sú súčasťou chromatografickej metódy a sú uložené v nameraných súboroch.

AS CONTROL – doplnkový modul pre priame riadenie vybraných HPLC a GC autosamplerov.

GC CONTROL – doplnkový modul pre priame riadenie vybraných GC systémov.

Ďalšie prídavné moduly:

PDA modul – modul pre riadenie a zbieranie dát z vybraných DAD detektorov vrátane spektrálnych 3D dát. Interaktívna spektrálna analýza, analýza čistoty píkov, tvorba spektrálnych knižníc, rôzne spôsoby zobrazenia dát (vrátane 3D).

an image

GPC modul – modul pre výpočty a rôzne druhy kalibrácií v oblasti gélovej permeačnej chromatografie (GPC)

SST modul – (SST: System Suitability Test), modul pre validáciu chromatografických metód a hodnotenie reprodukovateľnosti výsledkov.
Možnosť porovnávania viacerých paramaterov (napr. retenčný čas, účinnosť, asymetria...) vypočítaných podľa rôznych metód (USP, EP, JP). Vypočítané hodnoty su porovnávané s limitmi nastavenými užívateľom pre každý chromatogram samostatne alebo v určených sériách. Odchýlky jednotlivých parameterov sú hlásené s možnosťou prípadného zastavenia sekvencie.

MS modul – moduly pre hmotnostnú spektrometriu

EA modul – modul pre elementárnu analýzu

CE modul – modul pre kapilárnu elektroforézu

NGA modul a DHA modul


Hardvérové zariadenia

V ponuke sú USB A/D prevodníky Colibrick (1, 2 a 4 kanálové), multiplikátor seriového portu MultiCom, interface pre jednoduché pripojenie detektorov, dávkovačov a prídavných zariadení atď.

an image

Colibrick – externé USB 24-bitové prevodníky umožňujúce zber dát z jedného, dvoch alebo štyroch detektorov s analógovým výstupom. Kanály sú oddelené a prevodník obsahuje aj 4 digitálne vstupy a 8 TTL výstupov.

MultiCOM – USB/RS232 prevodník a multiplikátor sériového portu. Umožňuje pripojiť až 6 zariadení prostredníctvom RS232
k 1 USB portu.

UPGRADE

K starším datastaniciam (CSW17, CSW32, staršie verzie Clarity) je možné zakúpiť cenovo výhodný upgrade.
Rovnako je možné rozšírenie interných A/D prevodníkov na typ s vyšším počtom nezávislých kanálov alebo výmena starších A/D prevodníkov (formátu PCI, ISA).

Demo verzie, off line verzia

K dispozícii sú aj DEMO verzie datastaníc CLARITY a CLARITY Lite, na ktorých je možné vyskúšať si viacero funkcií na simulovaných chromatografických dátach. Verzia Clarity Offline je určená pre vyhodnocovania a zpracovanie chromatografických dát na inom PC.


Niektoré príklady možných konfigurácií datastaníc Clarity:

1 chromatograf s 2 detektormi, 2 kanálový A/D prevodník, stanica Clarity alebo Clarity Lite

an image

4 chromatografy, každý s 1 detektorom, 4 kanálový A/D prevodník, stanica Clarity

an image

2 chromatografy s 3 resp. 1 detektorom, 4 kanálový A/D prevodník, stanica Clarity

an image

2 chromatografy s 2 resp. 1 detektorom, 2 kanálový A/D prevodník, modul pre priame riadenie (GC alebo LC Control, stanica Clarity

an image

4 chromatografy s priamym riadením detektorov aj autosamplerov (LC, GC, AS modul) a stanicou Clarity

an image

V prípade Vášho záujmu Vás zašleme podrobnejšie technické informácie o ďalších konfiguráciách resp. poskytneme konzultáciu pre výber optimálnej konfigurácie datastanice pre Vaše konkrétne použitie.


Na stiahnutie

Clarity DEMO ver. 8.0 (713Mb)
Clarity Lite DEMO ver. 8.0 (137Mb)

Brožúra Clarity
Rozdiel Clarity – Clarity Lite
Clarity2Go

Clarity PDA modul
Clarity GPC modul
Clarity SST modul
Clarity CE modul
Clarity MS modul
Clarity EA modul
Clarity NGA modul
Clarity DHA modul

Clarity HW Colibrick
Clarity HW MultiCOM
Clarity AD prevodníky

Podrobnejšie technické a cenové informácie získate na azetchrom@hplc.sk