Best flash websites that has animation and sound.
Award winning flash websites that has animation and sound.an image

Zariadenia pre HPLC. Kompletné systémy aj samostatné moduly.

an image

Chromatografické datastanice kompatibilné s každým HPLC a GC systémom.

an image

Dodávame HPLC kolóny takmer všetkých svetových výrobcov.

an image

GC kolóny viacerých renomovaných producentov.

an image

Veľká ponuka striekačkových filtrov rôznych rozmerov a typov membrán.

an image

Vialky, uzávery a septá rôznych rozmerov a materiálov

an image

Obrovský sortiment chromatografického a filtračného spotrebného materiálu.

an image

Veľká ponuka štandardov rôznych výrobcov

an image

Kolónky a vákuové manifoldy pre extrakciu na tuhej fáze.

an image

D2, Xe a VIS lampy pre HPLC detektory a spektrofotometre, HC lampy pre AAS

an image

Zariadenia na prípravu čistej a veľmi čistej vody.

an image

Servis a validácie chromatografických prístrojov a datastaníc.