Best flash websites that has animation and sound.
Award winning flash websites that has animation and sound.



an image

Servis vybraných chromatografických prístrojov a datastaníc

an image

Servis zariadení na prípravu čistej vody

an image

Validácie vybraných chromatografických prístrojov a datastaníc

an image

Náhradné diely

an image

Obrovský sortiment chromatografického a filtračného spotrebného materiálu.

Servis

Servis HPLC prístrojov

an image

AZ CHROM s.r.o. vykonáva servisné a validačné služby k vybraným HPLC prístrojom, datastaniciam a ďalším laboratórnym zariadeniam. Ide najmä o HPLC prístroje Thermo (TSP, SpectraPhysics, LDC), ECOM, Clarity, Rheodyne, Deltachrom, Spark Holland a viaceré ďalšie, vrátane starších typov čerpadiel a detektorov (na požiadanie Vás budeme podrobnejšie informovať o našej ponuke).

Dodávame aj bežné náhradné diely pre HPLC prístroje a spektrofotometre takmer všetkých svetových producentov. Ide najmä o D2, Xe, VIS a HC lampy, piesty, tesnenia piestov, vstupné a výstupné ventily, striekačky a pod. Pre podrobnejšie informácie nás kontaktujte na azetchrom@hplc.sk resp. servis@hplc.sk .