Best flash websites that has animation and sound.
Award winning flash websites that has animation and sound.an image

Servis vybraných chromatografických prístrojov a datastaníc

an image

Servis zariadení na prípravu čistej vody

an image

Validácie vybraných chromatografických prístrojov a datastaníc

an image

Náhradné diely

an image

Obrovský sortiment chromatografického a filtračného spotrebného materiálu.

Servis

Servis HPLC prístrojov

AZ CHROM s.r.o. vykonáva servisné a kvalifikačné služby k vybraným HPLC prístrojom a datastaniciam rôznych značiek napr. ECOM, Thermo/TSP/SpectraPhysics/LDC, Rheodyne, datastanice Clarity/CSW, DeltaChrom, Spark Holland (Basic Marathon, Midas) a viacerých ďalších (podrobnejšie informácie získate na azetchrom@hplc.sk).

an image

V našej ponuke je veľký sortiment náhradných dielov a spotrebného materiálu pre prístroje takmer všetkých svetových LC producentov (napr. PM kity, tesnenia piestov, piesty, vstupné a výstupné ventily, tesnenia rotoru manuálnych aj automatických dávkovačov, striekačky, ihly, D2/Xe/VIS lampy do detektorov a spektrofotometrov a pod.).

an image
Naším cieľom je ponuka kvalifikovaného servisu a rýchlej servisnej odozvy za rozumnú cenu.